Odhalte rakovinu plic dříve, než se projeví

Nenechte minulost ovlivnit vaši budoucnost

Prevence rakoviny plic

Odhalte rakovinu plic dříve, než se projeví

Nenechte minulost ovlivnit vaši budoucnost

Program časného záchytu rakoviny plic přispívá k zavedení screeningu rakoviny plic v České republice a díky mezinárodnímu projektu SOLACE dochází k posílení screeningu rakoviny plic v Evropě.

Ať kouříte nebo jste přestali, pravidelný screening může být cestou k vašemu plicnímu zdraví. 

Informujte se o možnostech screeningu rakoviny plic u svého praktického lékaře nebo navštivte plicního lékaře.  

Potřebné informace najdete i v tomto videu:

SOLACE - Posílení screeningu rakoviny plic v Evropě

Předmětem projektu SOLACE (Strengthening the screening of Lung Cancer in Europe) je zajištění implementace a optimalizace efektivního a pokročilého screeningu karcinomu plic v členských státech Evropské unie.

Jelikož nyní neexistuje žádné univerzální řešení, projekt SOLACE si klade za cíl poskytnout soubor nástrojů pro individualizované přístupy ke screeningu rakoviny plic, a to na národní či globální úrovni.

Projekt je spolufinancovaný programem EU4Health a je složen z 8 pracovních balíčků.

Celkově je do projektu SOLACE zapojeno 33 institucí z 15 členských států Evropské unie.

Cíle projektu

 • Vytvoření pokynů, technických a metodologických dokumentů a jejich zpřístupnění široké veřejnosti;
 • Zhodnocení současného stavu screeningu rakoviny plic v členských státech Evropské unie;
 • Shromáždění národní implementační pracovní skupiny, s cílem oslovit a zapojit všechny členské státy;
 • Navržení, plánování a spuštění pilotních projektů v 10 členských státech, s cílem podstatně zlepšit účinnost screeningu plic u těžko dosažitelné skupiny obyvatel a u osob se zvýšeným rizikem rakoviny plic. Řešení nerovností v dostupnosti screeningu v různých regionech EU;
 • Zajištění cenové dostupnosti prostřednictvím vhodných mechanismů financování, s přihlédnutím k různým strukturám zdravotní péče (analýzy nákladové efektivity);
 • Založení Evropské aliance pro screening rakoviny plic, která bude sloužit jako interdisciplinární platforma pro vytváření a udržování aktuálních doporučení pro klinickou praxi;
 • Úzká spolupráce s evropskými a národními odbornými společnostmi, pacientskými organizacemi a institucemi i v rámci ostatních screeningových programů rakoviny prostaty, žaludku a prsu.

 

Cílů bude dosaženo pomocí 8 pracovních balíčků (WP):

WP1: Řízení a koordinace projektu

WP2: Knowledge Hub

WP3: Realizační síť

WP4: Pilotní projekt 1: Zlepšení znalostí a zapojení žen

WP5: Pilot 2: Nábor obtížně dosažitelných jedinců

WP6: Pilot 3: Populace s vyšším rizikem

WP7: Vyhodnocení, udržitelnost a školení

WP8: Šíření a dosah

Rakovina plic v číslech

Hlavním zdrojem dat o epidemiologii zhoubných nádorů je Národní onkologický registr ČR (NOR).

Rakovina plic je v České republice jedna z nejčastějších onkologických diagnóz a nejčastější příčina úmrtí mezi onkologickými diagnózami.

Počet úmrtí na rakovinu plic je v dlouhodobém trendu velmi podobný incidenci (obrázek 1). Ročně je v ČR nově diagnostikováno kolem 6 700 pacientů s karcinomem plic a přibližně 5 300 pacientů na něj zemře.

V posledních deseti letech pozorujeme trend zlepšení epidemiologické situace. Dochází ke stabilizaci mortality, při stále rostoucí incidenci, která je důsledkem zvyšování prevalence (počet žijících osob, u kterých byl v minulosti diagnostikován a léčen karcinom plic). V roce 2020 vzrostla prevalence o více než 34 % oproti roku 2011

Vysvětlení pojmů

Mortalita (úmrtnost) je počet zemřelých na dané onemocnění za určité časové období (nejčastěji za rok) vztažený na populační jednotku (nejčastěji 100.000 obyvatel).

Prevalence je počet pacientů s daným onemocněním v určitém okamžiku. U onkologických onemocnění je to počet žijících pacientů (i vyléčených), u kterých byl diagnostikován daný typ nádoru.

Incidence je počet nových případů onemocnění za určité časové období (nejčastěji za rok) vztažený na populační jednotku (nejčastěji 100.000 obyvatel).

Lungs
6700
nových pacientů ročně s diagnózou karcinomu plic
Lungs
5300
pacientů s karcinomem plic ročně zemře

Kdo se může zapojit

Lidé, kteří splňují níže uvedená kritéria, by měli zvážit svou účast v screeningovem programu. Zejména pokud prošli onkologickou léčbou, podstoupili orgánovou transplantaci nebo trpí chronickým plicním onemocněním (jako je CHOPN, plicní fibróza nebo chronická bronchitida). U těchto jedinců je riziko vzniku rakoviny plic výrazně vyšší.

Věk 55–74 let
Kuřáci i ex-kuřáci
20+ balíčkoroků*

* Jeden balíčkorok znamená, že člověk kouřil jeden rok jednu krabičku cigaret denně nebo 2 krabičky půl roku, nebo půl krabičky 2 roky apod.). Pro účast v tomto programu tedy minimálně 1 krabičku cigaret denně po dobu 20 let)

Screening krok za krokem

Pokud spadáte do věkové skupiny 55-74 let a kouříte nebo jste kouřili po dobu dvaceti let krabičku cigaret denně, praktický lékař vás doporučí na základní plicní vyšetření ke specialistovi, plicnímu lékaři.

Pak vás pneumolog odešle na jednoduché CT vyšetření s nízkou dávkou záření (LDCT – z anglického low dose computed tomography). Jestliže CT ukáže, že je vše v pořádku, budete dál sledováni podle schváleného algoritmu. Pokud se zjistí neurčitý nebo pozitivní nález, plicní lékař se postará o další léčbu.

Algoritmus programu

Algoritmus programu

Chci přestat kouřit

Kouření je hlavním rizikovým faktorem pro vznik rakoviny plic.

Ať jste současný nebo bývalý kuřák, je důležité pravidelně kontrolovat své plíce. Pokud kouříte, zvažte zanechání kouření. Je to nejlepší krok, jak chránit své plíce.

Víme, že přestat kouřit není jednoduché. Pravděpodobně jste to, jako většina kuřáků, mnohokrát zkoušeli.

Existuje léčba, která úspěšnost odvykání od kouření významně zvyšuje. Zahrnuje intervenci, během níž se připravíte na změnu prožívání situací, ve kterých obvykle kouříte a nabídne jejich nekuřácká řešení.

K potlačení abstinenčních příznaků pak můžete navíc užívat léky.

Kde hledat pomoc?

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku ji nabízí na webu WWW.SLZT.CZ, najdete tu:

 • více než 40 Center pro závislé na tabáku,
 • více než 200 ambulantních lékařů,
 • kolem 300 lékáren poskytujících poradenství,
 • Národní linku pro odvykání 800 350 000,
 • několik mobilních aplikací zdarma v češtině,
 • odkazy na další weby bezcigaret.cz a www.koureni-zabiji.cz.

Pamatujte, že KAŽDÁ CIGARETA POŠKOZUJE

Zajímavé odkazy

Podrobné informace o Programu časného záchytu karcinomu plic v ČR najdete na stránkách programu:

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku nabízí na svém webu hodně cenných rad a doporučení:

Průběh projektu můžete sledovat na SOLACE LinkedIn a na kanálech sociálních médií ERS, ELF a EIBIR.

Tento projekt je spolufinancován v rámci programu EU4Health 2021-2027 na základě grantové dohody č. 101101187. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro zdraví a digitální technologie. Evropská unie ani orgán poskytující grant za ně nemohou nést odpovědnost.

Tento projekt je spolufinancován v rámci programu EU4Health 2021-2027 na základě grantové dohody č. 101101187. 

EU_co-founded

Ikony: Icons8

downloadcrossarrow-rightarrow-down-circle